Huisregels Kastanje Festival

Om het festival op een goede en vooral plezierige manier te ervaren, hebben we voor alle duidelijkheid een paar huisregels opgesteld, om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft.

ALCOHOL
De wet schrijft voor dat er een alcoholverbod geldt voor een ieder onder de 18 jaar. Wij houden ons hier strikt aan en dat betekent dat je bij twijfel gevraagd wordt om je te legitimeren. Ben je wel 18+, dan kan je een speciaal polsbandje krijgen zodat het duidelijk is datje wel toestemming hebt. Wij stellen het dan zeer op prijs wanneer je geen misbruik hiervan maakt door alcohol te bestellen voor iemand die nog geen 18 is.

FOTO, VIDEO EN/OF GELUIDSAPPARATUUR
Het is op het festivalterrein niet toegestaan om (professionele) apparatuur bij je te hebben en/of te gebruiken om foto, video en/of geluidsopnamen te maken. Videocamera’s en fotocamera’s met verwisselbare lenzen worden geweigerd maar ook selfiesticks zullen we niet op het terrein toelaten.

FOTO EN VIDEOPNAMES
Op en om het festivalterrein zullen regelmatig foto en/of videopnames gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Iedereen die ons festival bezoekt, gaat hiermee akkoord.

ETEN EN DRINKEN
Het meenemen van eigen eten en/of drinken is op het festivalterrein niet toegestaan. Alle horecaondernemers en hun producten voldoen aan de regels van AVW. Bezoekers met een voedselallergie of een speciaal dieet kunnen een email sturen naar de organisatie. Dit betekent niet dat we ten alle tijden aan verzoeken kunnen voldoen maar we doen ons uiterste best.

DRUGS EN ANDERE ILLEGALE/VERBODEN MIDDELEN
Het is volgens de Nederlandse wet verboden om drugs of andere illegale/verboden middelen bij je te hebben of te verhandelen. Bij constatering op het terrein, zal de politie worden ingeschakeld en wordt je van het terrein verwijderd.

ROKEN
Het is niet toegestaan om in festivaltenten of afgesloten ruimtes, waarin werkzaamheden worden verricht te roken. Bij constatering door de organisatie, onze beveiligers of onze vrijwilligers wordt van je verlang de rookwaar te doven en het gebruik ervan te staken. Wanneer je hier geen gehoor aan geeft of wederom betrapt wordt, kan je van het terrein worden verwijderd en je de verdere toegang ontzegd.
De eventuele boetes die ons worden opgelegd, zullen op jou worden verhaald.

HANDELEN, FLYEREN, SAMPELEN
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of te sampelen op of rond het festivalterrein en de parkeerterreinen.

(HUIS)DIEREN
(Huis)dieren worden om verschillende redenen niet toegelaten maar zeker niet in de laatste plaats vanwege het welzijn van het dier zelf.

KLEDINGVOORSCHRIFT
Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het dragen kleding met opruiende of discriminerende teksten.

OPEN VUUR/FAKKELS
Open vuur en/of fakkels is/zijn verboden op en rond het festivalterrein

LEGITIMATIEPLICHT
Op het festivalterrein geldt, net als op alle andere plaatsen in Nederland, een legitimatieplicht.

MINIMUM ADVIESLEEFTIJD
Het festival kent een open en vriendelijk karakter voor het gehele gezin en heeft daarom geen echte minimumleeftijd. De organisatie zal er echter wel zoveel als mogelijk op toezien dat het ouderlijk toezicht wordt gehandhaafd en er gewaakt wordt over de veiligheid van de allerjongsten.

SCHADE
De organisatie en/of de door haar ingehuurd en/of aangestelde krachten en/of de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

TOEGANG BETAALDE DEEL FESTIVALTERREIN
Iedere bezoeker die het betaalde deel van het festivalterrein zou willen betreden, dient een geldig toegangsbewijs te kunnen overleggen. In ruil voor dit toegangsbewijs krijgt men een polsbandje, waarmee hij/zij toegang krijgt tot het betaalde deel van het festivalterrein. Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de persoon of personen overgedragen aan de aanwezige politie.

ALLE HIERBOVEN GENOEMDE REGELS ZIJN BINDEND EN OVERTREDERS LOPEN HET RISICO VAN HET FESTIVALTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

De organisatie van het festival wenst iedereen een heel plezierig verblijf!